Wiceminister wziął udział w poniedziałek w unijnej Radzie Rolnictwa i Rybołówstwa.

Wysokie ceny nawozów

"Na tej Radzie Polska po raz kolejny, wraz z innymi państwami, odniosła się do kryzysu jaki panuje w rolnictwie dotyczącym cen nawozów, które stawiają pod znakiem zapytania opłacalność produkcji już w najbliższych latach. Wiemy o tym, że ceny nawozów w Europie są bezpośrednio powiązane z tym szantażem energetycznym jaki jest prowadzony obecnie przez Rosję. Nie wyjdziemy, nie poradzimy sobie z tym problemem, nie podejmując wspólnych działań. Oczekujemy i prosimy i zabiegamy o to, aby Komisja takie działania podjęła. Zresztą szereg innych państw europejskich również o tym mówi i to wnosi. Jako Polska jako pierwsi już w październiku o tym mówiliśmy. Nie jesteśmy w stanie poradzić sobie z tym kryzysem bez współpracy, bez skoordynowanych działań" - wskazał Ciecióra.

Pomoc dla producentów trzody chlewnej

Poruszył też temat "kryzysu w hodowli trzody chlewnej w Polsce, ale też w całej Europie". - Grozi on tak naprawdę eliminacją, albo bardzo znacznym ograniczeniem produkcji w Europie, co wpłynie na import tego produktu, tego surowca spoza Unii Europejskiej. Nie chcemy się na to zgodzić. Apelujemy, prosimy, wnosimy, aby Komisja postawiła to jako wspólny europejski problem, co do którego będziemy podejmować działania wspólne - zaznaczył wiceminister.

Kompromis w sprawie rybołówstwa

Wskazywał, że negocjacje Unii Europejskiej z Wielką Brytanią w sprawie rybołówstwa trwają. - Są trudne. Na szczęście zawarliśmy takie porozumienie wstępne, kompromis dotyczący takiego wstępnego dostępu do łowisk w 2022 roku. Natomiast ta sprawa musi być rozstrzygnięta w najbliższych tygodniach, po to żeby 2022 rok był już ułożony i europejscy rybacy mieli świadomość tego, jakie przysługują im kwoty połowowe. Natomiast na ten moment nasze cele, nasze potrzeby są zabezpieczone - wskazał Ciecióra.

Powiedział, że Polska była zainteresowana m.in. tym, żeby nie ograniczać połowu węgorza. - Udało się rok 2022 uczynić kolejnym rokiem, kiedy będziemy poławiać węgorza, poza trzymiesięcznym takim okresem jakby ochrony, bo to są te największe migracje. Poza tym trzymiesięcznym wyłączonym okresem w 2022 roku węgorz będzie również poławiany. Była to bardzo ważna potrzeba naszych rybaków, którzy zabiegali o to. My to dzisiaj gwarantujemy - podsumował wiceminister rolnictwa.