Zakład Mikrobiologii i Ryzosfery, który reprezentuje prof. Sas-Paszt, zajmuje się badaniem roli strefy korzeniowej i ryzosfery we wzroście i plonowaniu roślin. Z praktycznego punktu widzenia oznacza to między innymi opracowywanie innowacyjnych bionawozów, biostymulatorów, polepszaczy glebowych, środków ochrony roślin, kompostów czy podłoży wzrostowych wzbogaconych mikrobiologicznie. Prelekcja była o tyle ważna, że prezentowana była przez naukowca, a więc nie była tylko zabiegiem marketingowym.

Komponenty mikrobiologiczne

Jak mogliśmy się dowiedzieć, komponenty mikrobiologiczne, polskie rodzime szczepy i gatunki pożytecznych mikroorganizmów, są stosowane do wzbogacenia istniejących na rynku nawozów, polepszaczy glebowych, biostymulatorów, powodując zwiększenie skuteczności ich działania.

- W latach 2009-2015 koordynowałam projekt ekologiczny „opracowanie innowacyjnych produktów i technologii dla ekologicznej uprawy roślin sadowniczych”, głównie truskawki i wiśni. W ramach tego projektu ustanowiliśmy pierwszy w Polsce i największy w Europie symbio bank, a więc kolekcję pożytecznych rodzimych mikroorganizmów glebowych. Badamy szczegółowo system korzeniowy i nawożenie bionawozami sprzyja powstawaniu korzeni włośnikowych, które są aktywne w pobieraniu wody i składników mineralnych. Stymulują również rozwój pożytecznej mezofauny w ryzysferze i występowanie większej bioróżnorodności pożytecznych mikroorganizmów – wyjaśnia prof. Lidii Sas-Paszt.

Węgiel brunatny jako nawóz

Okazuje się, że do celów można nawozowych można wykorzystać węgiel brunatny, który przyczynia się do zwiększenia wykorzystania składników pokarmowych z nawozów mineralnych. Również w tym kierunku prowadzi badania Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach.

- Polska ma bardzo dobrą pozycję w Europie, ponieważ mamy ogromne zasoby węgla brunatnego. Jest to kopalina roślinna, zawierająca wszystko co mikroorganizmy i rośliny potrzebują do wzrostu i rozwoju, a więc dużą pulę materii organicznej, makro- i mikroelementy czy hormony roślinne. Dzięki temu opracowaliśmy 12 typów kompostu na bazie węgla brunatnego, wzbogaconych mikrobiologicznie o grzyby i bakterie, które ten kompost rozkładają w ciągu trzech miesięcy. Tego typu komposty na bazie węgla brunatnego są ekonomicznie opłacalną, skuteczną, bezpieczną metodą nawożenia roślin, dużo lepszą niż standardowe dawki nawozów mineralnych – mówi prof. Sas-Paszt.

Nawozy mineralne z dodatkiem mikroorganizmów

Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach opracowuje różnego rodzaju nawozy wzbogacone mikrobiologiczne dla kilkudziesięciu polskich firm. Co ciekawe, tego typu technologie mogą być dla rolnika tańsze, a dawki stosowania nawozów wzbogaconych mikrobiologicznie mniejsze o nawet kilkadziesiąt proc. bez spadku skuteczności.

- W ramach projektu, który zakończyliśmy w grudniu ubiegłego roku, opracowaliśmy dla Grupy Azoty innowacyjne nawozy mineralne. Po raz pierwszy w Europie opracowaliśmy nawozy mineralne na bazie mocznika, polifoski i super fos daru. Mocznik wzbogacony o grzyby strzępkowe, a nawozy fosforowe o bakterie z rodzaju Bacillus. Zrobiliśmy to w formie otoczkowania. Udowodniliśmy, że 60 proc. dawki mocznika, polifoski i super fos daru z mikroorganizmami są bardziej skuteczne niż 100 proc. dawki tradycyjnych nawozów, a więc stosując mikroorganizmy redukujemy dawki nawożenia - wyjaśnia prof. Lidii Sas-Paszt.