Jak podali analitycy Banku Gospodarki Żywnościowej ceny środków produkcji na koniec lipca były wyższe niż w czerwcu. Ceny detaliczne nawozów pod koniec lipca (zł/t)


azotowe:
- Saletra amonowa 34 proc. - 1300-1380,
- Siarczan amonowy 20 proc. - 900-1010,
- Mocznik - 1500-1600,
- Saletrzak - 1280-1360.


potasowe:
- Sól potasowa 60 proc. - 1640-1700.


fosforowe:
- Superfosfat 40 proc. - 1550-1560,
- Superfosfat 20 proc. - 875-940,
- Fosforan amonu - 2100-2300.


wieloskładnikowe:
- Polifoska 4 - 1640-1680,
- Polifoska 5 - 1730-1800,
- Polifoska 6 - 1890-1940,
- Polifoska 8 - 1905-1950,
- Polifoska 3 - 1310-1340,
- Polimag S - 1920-1950.