- Wyniki trzeciego kwartału świadczą o stabilizacji finansowej Grupy Ciech. Osiągnęliśmy ją dzięki konsekwentnej realizacji programu restrukturyzacji i porządkowania finansów - podsumowuje Ryszard Kunicki, prezes zarządu Ciech.

Przychody Grupy wzrosły o 3,5 proc. do 1 018 mln zł. W trzecim kwartale Ciech uruchomił nowe, tańsze finansowanie i kontynuował porządkowanie struktury Grupy.

Od lipca do września tego roku przychody ze sprzedaży Grupy Ciech wyniosły 1,018 mld zł, czyli o 3,5 proc. więcej niż rok wcześniej, co związane jest głównie ze wzrostem cen i wolumenów sprzedaży sody kalcynowanej.

Największy udział w przychodach, 42 proc., stanowiła sprzedaż produktów segmentu sodowego. Wynik EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) zwiększył się w trzecim kwartale o 21 proc. do 88,8 mln zł. Sam zysk operacyjny sięgnął 33 mln zł, podczas gdy w trzecim kwartale 2010 roku wyniósł 13,3 mln zł.

Ponad dwukrotnie lepszy wynik operacyjny Grupy Ciech, w ujęciu rok do roku, to obok dobrej koniunktury na rynku sody także efekt utrzymania się korzystnych marż na żywicach epoksydowych i poliestrowych.

Dodatkowym sprzyjającym czynnikiem było osłabienie się złotówki wobec euro w trzecim kwartale. Negatywnie na wyniki operacyjne w tym okresie wpłynął dalszy spadek cen TDI, utrzymywanie się stosunkowo wysokich cen toluenu i wzrost cen gazu ziemnego.