8 września 2020 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Głównym Inspektorem Ochrony Roślin i Nasiennictwa - Andrzejem Chodkowskim i dyrektorem Krajowej Stacji Chemiczno – Rolniczej – prof. Wojciechem Lipińskim, w sprawie współpracy w zakresie kontroli jakości nawozów, nawozów oznaczonych znakiem „NAWÓZ WE” i środków wspomagających uprawę roślin.

Jak podaje PIORiN, porozumienie reguluje zasady wykonywania przez okręgowe stacje chemiczno - rolnicze badań laboratoryjnych próbek nawozów i środków wspomagających uprawę roślin, pobranych w toku kontroli przez organy Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Zdaniem Głównego Inspektora Andrzeja Chodkowskiego podpisane porozumienie usprawni współpracę między PIORiN i OSCH-R oraz zapewni spójność działań związanych z kontrolą jakości nawozów i środków wspomagających uprawę roślin.

Źródło: PIORiN