Spółki Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów podpisały list intencyjny z miastem Tarnów oraz województwem małopolskim w sprawie podjęcia działań prowadzących do utworzenia jednostki badawczo-wdrożeniowej pod nazwą „Chemiczne Centrum Technologii i Rozwoju". Nadrzędnym celem podjętej inicjatywy ma być poszukiwanie, organizacja, prowadzenie i wdrażanie najnowszych, najbardziej efektywnych, bazujących na zrównoważonym rozwoju innowacyjnych rozwiązań oraz ich opatentowanie (w celu zbudowania przewagi konkurencyjnej i podniesienia poziomu innowacyjności).

Ponadto, jego celem będzie wspieranie innowacyjnej przedsiębiorczości, aktywne uczestnictwo w polityce rozwoju regionalnego oraz aktywizacja rynku pracy. Efektem realizacji projektu ma być stworzenie instytucji o zasięgu ponadregionalnym, która zintegruje współpracę przemysłu, nauki i administracji publicznej.

Strony listu stawiają sobie za cel budowę ośrodka umożliwiającego prowadzenie badań stosowanych dla potrzeb regionalnego zaplecza naukowo-badawczego, a także organizację współpracy regionalnych, krajowych i zagranicznych jednostek naukowo-badawczych w ramach celowych projektów badawczych. Planowane jest także nawiązanie współpracy z Międzynarodowym Centrum ds. Bezpieczeństwa Chemicznego w Tarnowie (ICCSS) na bazie najnowszych rozwiązań stosowanych w światowym przemyśle chemicznym i promowanie współpracy międzynarodowej w tym zakresie.

Strony zamierzają wspierać rozwój innowacyjności związanej z branżą chemiczną poprzez fundusze zalążkowe, pożyczki i poręczenia, a także rozwój przedsiębiorczości (inkubator, klaster, park przemysłowy). Istotne znaczenie będzie miało również doskonalenie kompetencji kadr przedsiębiorstw branży chemicznej w oparciu o współpracę z uczelniami technicznymi.

Wszystkie te działania będą prowadzone także dla spółek Grupy i w ich lokalizacjach, m. in. w Kędzierzynie-Koźlu i Policach.

Sygnatariusze listu intencyjnego zadeklarowali także, że podejmą działania w celu podpisania porozumień o współpracy w ramach „Chemicznego Centrum Technologii i Rozwoju" z przedstawicielami środowisk akademickich, instytutami badawczymi oraz przedstawicielami innych instytucji współpracujących z branżą chemiczną, w celu efektywniejszej realizacji prac badawczych i rozwojowych oraz pogłębiania współpracy środowisk przemysłu i nauki.

List intencyjny podpisali: w imieniu Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. - prezes zarządu Jerzy Marciniak oraz wiceprezes zarządu Witold Szczypiński, w imieniu ZAK S.A. - prezes zarządu Adam Leszkiewicz oraz wiceprezes zarządu Ireneusz Marciniak, w imieniu Zakładów Chemicznych „Police" S.A. - prezes zarządu Krzysztof Jałosiński oraz wiceprezes zarządu Wojciech Naruć, w imieniu Województwa Małopolskiego - wicemarszałek województwa Roman Ciepiela oraz w imieniu miasta Tarnów - prezydent Ryszard Ścigała.