Większą część tych pieniędzy tarnowskie zakłady chcą pozyskać z emisji akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Obecny na posiedzeniu komisji skarbu, która zajmowała się przekształceniami w sektorze chemii ciężkiej, wiceminister skarbu Krzysztof Żuk zapewnił, że prace dotyczące upublicznienia akcji ZA Tarnów idą zgodnie z harmonogramem.

W poniedziałek walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki zdecydowało o wprowadzeniu spółki na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Uchwalono nową publiczną emisję od 9,6 mln do 16 mln akcji serii B na okaziciela.

Spółka planuje złożenie prospektu emisyjnego do Komisji Nadzoru Finansowego w marcu tego roku, przed Świętami Wielkanocnymi. Debiut na warszawskiej giełdzie powinien nastąpić w czerwcu tego roku. Większość akcji nowej emisji zostanie zaoferowana inwestorom instytucjonalnym. Skierowane zostanie do nich 75 proc. emisji, a 25 proc. trafi do inwestorów indywidualnych.

Skarb Państwa posiada 5 proc. akcji tarnowskiej spółki, Nafta Polska - 80 proc. akcji, a pozostałe akcje znajdują się w rękach pracowników.

Azoty Tarnów są największym zakładem w regionie tarnowskim. Firma produkuje głównie kaprolaktam i tworzywa konstrukcyjne oraz nawozy sztuczne. W 2006 r. osiągnęła 44,7 mln zł zysku netto przy przychodach ze sprzedaży wynoszących 1,181 mld zł.

Źródło: PAP