- Po konsultacji z innymi producentami regionu, a szczególnie Węgrami, Litwinami, Czechami, a także Niemcami i Austriakami, została wysunięta propozycja, aby „Puławy" objęły strategiczną rolę w Stowarzyszeniu w oparciu o dwa najważniejsze miejsca w kierownictwie FE. Tym samym prezes „Puław" Paweł Jarczewski został wybrany na przewodniczącego Komitetu Ekonomicznego, odnoszącego się do działań w zakresie procesów antydumpingowych, polityki handlowej, całej rundy negocjacyjnej w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO) oraz wszystkich aspektów związanych z konkurencyjnością przemysłu - informuje Hubert Kamola, dyrektor handlowy "Puław", który reprezentował „Puławy" podczas Walnego Zgromadzenia członków FE.

Zastępcami Jarczewskiego w Komitecie Ekonomicznym będą Brytyjczycy z GrowHow oraz Szwajcar z firmy YARA, czyli największego producenta nawozów na świecie.


Dodatkowo powierzono Pawłowi Jarczewskiemu funkcję wiceprezydenta FE, obok Tora Holby, który jest osobą zarządzającą biznesem nawozowym w YARA. To grono osób będzie wyznaczało w najbliższym czasie kierunki działania Stowarzyszenia, będzie decydowało o akcentach, polityce, kontaktach na poziomie globalnym.

- Jest to niewątpliwie duży sukces, związany z dużą odpowiedzialnością. Sukces zbudowany na profesjonalizmie i kompetencjach, jak również zaufaniu naszych partnerów z centralnej i wschodniej Europy, którzy w poszukiwaniu wsparcia i prezentowania jednolitego głosu w zakresie interesów wybrali właśnie naszą spółkę w osobie prezesa Pawła Jarczewskiego - dodaje Hubert Kamola.

W najbliższym czasie przed Fertilizers Europe jest kilka ważnych spraw. Są to m.in.: kwestia ETS-u i emisji dwutlenku węgla, polityka liberalizacji Unii Europejskiej i określonych interesów producentów rynku wewnętrznego oraz konieczność stosowania ochrony handlu, gaz łupkowy i promocja tego kierunku, jako alternatywnego w zakresie dostaw gazu, jak również polityki kosztowej producentów nawozów. W zakresie Komitetu Ekonomicznego najważniejsze działania odnoszą się do kwestii przypadków antydumpingowych na określone produkty w stosunku do określonych krajów.