Mdm produkcja nawozów azotowych wzrosła o 0,9 proc., a fosforowych spadła o 4,6 proc.