Merytorycznego wsparcia, w zakresie chemii rolnej i nawożenia upraw podczas Konferencji będzie udzielał dr hab. Witold Szczepaniak prof. UPP z Uniwersytety Przyrodniczego w Poznaniu. 

Jak zarządzać nawożeniem w dobie wysokich cen nawozów?

Szczepaniak2.jpg
Szczepaniak2.jpg

Jego zdaniem kontrola ta w pierwszej kolejności polega na eliminacji tzw. czynników „minimum”, tj. regulacji odczynu gleby oraz jej zasobności w przyswajalny fosfor i potas. A następnie na optymalizacji nawożenia azotem poprzez:

  • racjonalne ustalenie dawki nawozowej azotu;
  • zwiększenie pobierania i efektywności plonotwórczej pobranego azotu poprzez: bilansowanie azotu składnikami drugoplanowymi (S, Mg) oraz profilaktyczne stosowanie mikroelementów.

Zatem jak wynika z powyższego zestawienia aby uzyskać wysoką efektywność plonotwórczą azotu uprawiane rośliny powinny być nawożone wielokierunkowo, a nie tylko tym składnikiem.

Jak układać plan nawozowy?

- Oczywiście konieczność nawożenia poszczególnymi składnikami wynika zarówno z preferencji rośliny względem nich, jak i ich dostępności z gleby. Stąd też przystępując do opracowania planu nawozowego trzeba mieć rozpoznaną zasobność gleby w przyswajalne (fosfor, potas i magnez) oraz dostępne (azot i siarka) składniki pokarmowe. Gdyż wiedza o zasobności gleby stanowi punkt wyjścia do dalszych rozważań (obowiązuje zasada, że im wyższa zasobność/dostępność tym mniejsze potrzeby nawozowe) - mówi prof. Szczepaniak. 

Potrzebna głęboka analiza - i to nie tylko glebowa

Podczas wydarzenia ekspert wielokrotnie będzie podkreślał, że nawet najlepsza strategia nawożenia jest tylko jednym z czynników, który decyduje o plonie roślin.

- Zanim przystąpimy do opracowania nawożenia trzeba przeanalizować warunki gospodarowania w gospodarstwie, a także swoje postępowanie w latach poprzednich. Ma to na celu z jednej strony określenie realnego plonu, który jesteśmy w stanie w danym roku uzyskać (nawożenie powinno być przeprowadzone pod określony plon), a z drugiej wyodrębnienie obszarów, które należy bezwzględnie naprawić lub które warto dopracować aby uzyskać zakładane cele - jak to dokładnie osiągnąć podpowiadać będę podczas Konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie - mówi prof. Szczepaniak. 

Jak to wszystko realizować w praktyce? O tym będziemy dyskutować podczas Narodowych Wyzwań w Rolnictwie 2022r. w Jachrance. 

Zobacz pełną AGENDĘZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ DZIŚ

Gdzie możesz wysłuchać rad i wskazówek prof. Witolda Szczepaniaka?

27 października, część Agrotechniczna:

11.30-11.50 | Wykład
Czy warto, a jeśli tak, to jak maksymalizować plony pszenicy i rzepaku w oparciu o nawożenie mineralne?

12.00-12.10 | Rozmowa 2:1
Wysokie ceny nawozów a plon rzepaku – jak podejść do nawożenia?

13.45-14.15 | Debata
Efektywne wykorzystanie nawozów i pestycydów w produkcji roślinnej. Od schematyzmu do elastyczności