- Nie wiemy na razie jak duża będzie to przecena. Na dzień dzisiejszy my jeszcze nie obniżyliśmy ceny, natomiast pozostałe firmy chemiczne już takich obniżek dokonały. Mamy nadzieję sprzedawać w tych cenach, które aktualnie mamy do końca maja - dodaje Kapłucha.

W III kwartale roku obrotowego 2011/12 Grupa Kapitałowa Zakłady Azotowe „Puławy" S.A. osiągnęła zysk netto w wysokości 244,7 mln zł, wobec 197,8 mln zł w analogicznym kwartale roku 2010/11. Jak informował Paweł Jarczewski - prezes ZA Puławy głównymi czynnikami wpływającymi na dobre wyniki finansowe, był wówczas wzrost cen produktów nawozowych w kraju i lepsza sprzedaż produktów.

Koniunktura w krajowym rolnictwie po okresie dynamicznego wzrostu uległa wówczas stabilizacji. Zwiększyła się wtedy cena środków do produkcji rolnej, m. in. nawozów azotowych. Na rynku międzynarodowym obserwowano umiarkowane zainteresowanie nawozami azotowymi. Na poziom podaży wpływ miało koncentrowanie się przez producentów na lokalnych rynkach (Egipt, kraje byłego Związku Radzieckiego, Chiny), opóźnienie nowych projektów inwestycyjnych (Katar, Algieria) oraz zmniejszenie produkcji z uwagi na ograniczenia w dostawach gazu i jego relatywnie wysoką cenę (Rumunia). Popyt z kolei determinowany był niepewną sytuacją na rynkach finansowych oraz brakiem dostępnych powierzchni magazynowych. W konsekwencji średnia cena nawozów mineralnych była niższa od średniej ceny poprzedniego kwartału - podał ZA Puławy.