RSM (pełna nazwa roztwór saletrzano-mocznikowy) produkowany jest o zawartości azotu 32 proc., 30 proc. oraz 28 proc. Podczas dłuższego przechowywania zimą, ujemne temperatury mogą spowodować jego krystalizację. Graniczna temperatura tego procesu zależy od zawartości azotu całkowitego i wynosi: dla RSM 32 proc. N to 0°C, dla 30 proc. N -9°C, dla 28 proc. N -17°C. Warto tu zaznaczyć, że krystalizacja azotu to proces odwracalny i zasadniczo nie wpływa na utratę azotu z nawozu. Jednak jego przywrócenie do płynnej postaci wymaga dostarczenia sporej ilości energii cieplnej. Naturalnie skrystalizowany nawóz powoli się upłynnia na wiosnę, a żeby ten proces przyspieszyć potrzebne są pewne działania polegające np. na podgrzaniu zbiornika, co może być kłopotliwe. Lepszym wyjściem jest niedopuszczenie do wytrącenia kryształów poprzez rozcieńczanie roztworu.

Zimą najlepiej przechowywać RSM 28, który jak wspomniano wyżej nie zmienia swojego stanu skupienia nawet przy dużych mrozach. Jeśli jednak wcześniej zakupiliśmy RSM bardziej stężony, można go rozcieńczyć wodą do odpowiedniej wartości. Podczas rozcieńczania skoncentrowany (32 proc. lub 30 proc.) roztwór należy dodawać do wody, a nie w kolejności odwrotnej. Takie postępowanie umożliwia dokładniejsze wymieszanie obu komponentów.

Sprawa wydaje się być skomplikowana, jednak gospodarstwa bazujące na tych nawozach bardzo dobrze opanowały proces rozcieńczania tego nawozu. Przypominamy metodę i proste wzory na wykonanie tej czynności polecaną przez producenta RSM. Ilość wody (Lw) w litrach potrzebną do rozcieńczenia RSM 32 proc. N i 30 proc. N do zawartości 28 proc. N, a więc do gęstości 1,28 kg/dm3, oblicza się w sposób następujący:
Lw = RSM 32 proc. N (w litrach) x 0,189
Lw = RSM 30 proc. N (w litrach) x 0,091

Dobrze jednak znać wyjściowe stężenie roztworu, gdyż zwłaszcza przy dłuższym przechowywaniu wartość ta może nieznacznie się zmienić. Stężenie RSM możemy samemu sprawdzić. Należy w tym celu pobrać 1 litr nawozu i go zważyć. Zależność jest taka, że RSM 32 proc. waży 1,32 kg, RSM 30 proc. waży 1,30 kg a RSM 28 waży 1,28.

Przed nastaniem mrozów należy także opróżnić z pozostałości nawozu pompy, rurociągi przesyłowe. Do ochrony zbiorników przed korozją można stosować specjalne preparaty antykorozyjne. Mniejsze zbiorniki na RSM (np. kanistry 1000l) można usadowić w pomieszczeniach magazynowych.