Gruzełkowata struktura gleby a szczególnie jej stosunki wodno-powietrzne są jednym z czynników wpływających na poziom plonowania roślin, gdyż wpływają na aktywność biologiczną gleby, która powoduje lepsze wykorzystanie składników pokarmowych.

Zabiegi uprawowe- szczególnie orka w warunkach nadmiernej wilgotności powoduje zamazanie gleby, zagęszczenie podglebia i tworzenie się podeszwy płużnej. Jeżeli wyorana skiba się błyszczy to znak, że gleba jest zbyt mokra do wykonania prawidłowej uprawy i lepiej z takiego zabiegu zrezygnować. Także nawożenie mineralne i organiczne w takich warunkach powoduje powstawanie głębokich kolein, które degradują strukturę gleby, niemożliwą do obudowania w krótkim czasie wiosennym. Poza tym wilgotna gleba uniemożliwi dobre wymieszanie obornika z glebą. W przypadku gdy biomasa trafi na warunki beztlenowe, zamiast prawidłowego jej rozkładu, będą zachodzić procesy gnicia i butwienia. Dojdzie do niekontrolowanych strat cennych składników.

Co zatem zrobić w takich warunkach? Zdaniem LIZ (Rolnicze Doradztwo w Uprawie Buraka Cukrowego)- najlepiej odstąpić od takich zabiegów i  poczekać na zmianę uwilgotnienia gleby, na niewielkie przymrozki lub przełożyć orkę na wiosnę. Jeżeli jednak decydujemy się na zabiegi w warunkach dużej wilgotności gleby to koniecznie należy: zastosować szerokie ogumienie, koła bliźniacze i zredukować ciśnienie w ogumieniu.