- Po 15 miesięcznym przeglądzie, Komisja Europejska podjęła ważną dla producentów UE decyzję o przedłużeniu ceł antydumpingowych na import saletry amonowej z Rosji. Oznacza to, że przez pięć kolejnych lat obowiązywać będą cła w wysokości do 47 euro za tonę saletry amonowej - poinformował Grzegorz Kulik, rzecznik prasowy Grupy Azoty.

Saletra amonowa to jeden z najpopularniejszych nawozów stosowanych w Europie. Jego cena (34 proc. N) kształtuje się obecnie w naszym kraju na poziomie około 150 zł/dt. Wprowadzenie ceł sprawia, że nie powinien trafić do nas tańszy nawóz ze wschodu. Aby tak się nie stało Europejskie Stowarzyszenie Producentów Nawozów - Fertilizers Europe w marcu zeszłego roku złożyło wniosek, na którego odpowiedziała właśnie teraz Komisja Europejska w specjalnym oficjalnym rozporządzeniu.

- Przez niemal dwa lata prac Komisji wnioskodawcy mocno podkreślali, że w związku z wygaśnięciem środków antydumpingowych istnieje realne prawdopodobieństwo dumpingu, a tym samym wystąpienia szkody dla całego przemysłu unijnego. W ocenie przedstawicieli branży ochrona przed dumpingiem z Rosji jest potrzebna, dopóki kraj ten będzie różnicował ceny gazu, sprzedając surowiec po niskich cenach własnym producentom, a po wysokich cenach producentom w krajach Unii - podał w komunikacie Grupa Azoty, która należy do Fertilizers Europe.

- Rosja, prowadząc politykę dual-pricing zakładającą różne ceny dla odbiorców krajowych i zagranicznych, wpływa na obniżanie kosztów produkcji nawozów przez rosyjskie firmy. Jesteśmy przeciwni nieuczciwej konkurencji. Aktywnie działamy jeśli chodzi o prawodawstwo unijne. Decyzja o przedłużeniu ceł antydumpingowych jest przede wszystkim odpowiedzialna - powiedział Marek Kapłucha - wiceprezes zarządu Grupy Azoty oraz wiceprezydent Fertilizers Europe.

Ukraina również nałożyła pięcioletnie cła na import saletry amonowej od naszego wschodniego sąsiada.