W związku z trwającym procesem prywatyzacji spółki Azoty - Adipol S.A., decyzją podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa przedłużona została do 7 października 2011 r. Wyłączność negocjacyjna udzielona została potencjalnemu inwestorowi, a więc Zakładom Azotowym Puławy S.A.