– Powołanie do życia Centrum Kompetencyjnego, to kolejny krok w realizacji naszej strategii, która zakłada budowanie oraz wzmacnianie naszych kompetencji na rynku dystrybucji nawozów sztucznych. Oprócz produktów dla rolnictwa, chcemy dostarczać na rynek wiedzę o tym jak efektywnie nawozić. Chcemy także stworzyć platformę edukacyjną dla doradców rolnych, która zaowocuje łatwiejszym dostępem do nowoczesnych rozwiązań dla rolników – tak Zenon Pokojski, członek zarządu „Puław” opisał przyczyny powstania i cele działania organizacji.

W ciągu roku działalności, konsorcjum zrealizowało kilka projektów, w tym roczne studia podyplomowe dla 33 doradców rolnych w zakresie obrotu nawozami i środkami ochrony roślin realizowane na Wydziale Rolnictwa i Biologii SGGW. Realizowany jest temat badawczy „Mega Projekt, Posphorus” mający ocenić wpływ nowych wyrobów z Puław (w porównaniu do nawozów konwencjonalnych) na wielkość i jakość plonu rzepaku, pszenicy ozimej i kukurydzy, przed wdrożeniem ich do dystrybucji. W ocenę zaangażowane są IUNG-PIB, INS, gospodarstwa rolne, a także instytuty badawcze w Czechach i Niemczech.

Kolejnym tematem praktycznym jest projekt Azomais, który koncentruje się na dopracowaniu innowacyjnej (w naszym kraju) technologii jednoczesnego wysiewu nasion kukurydzy i jej nawożenia. Trwają prace nad opracowaniem formuły nowego nawozu – skład, granulacja. Równolegle PIMR w Poznaniu opracowuje specjalistyczny agregat uprawowo-siewny z nabudowanym rozsiewaczem nawozów.