Grupa Puławy razem z Instytutem Nawozów Sztucznych, Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB Puławy, Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Puławską Szkołą Wyższą powołały konsorcjum, którego celem jest budowa miejsca będącego centrum wymiany informacji dla rolników, doradców rolnych, instytucji nauki, a także szeroko rozumianego biznesu.

- Podpisanie umowy konsorcjum, a w rezultacie powołanie do życia Centrum Kompetencyjnego Grupy Kapitałowej Puławy, to kolejny krok w realizacji naszej strategii, która zakłada budowanie oraz wzmacnianie naszych kompetencji na rynku dystrybucji nawozów sztucznych - tłumaczy Zenon Pokojski, członek zarządu Puław.

- Oprócz naszych podstawowych produktów dla rolnictwa, chcemy dostarczać na rynek wiedzę o tym jak efektywnie nawozić. Chcemy także stworzyć platformę edukacyjną dla doradców rolnych, która zaowocuje łatwiejszym dostępem do nowoczesnych rozwiązań dla polskich przedsiębiorców rolnych - dodaje Pokojski.

Puławy w swojej strategii zakładają wzmocnienie potencjału rynkowego poprzez m.in. wydłużenie łańcucha wartości produktów, zwiększenie aktywności w nowoczesnym handlu, rozbudowanie oferty, rozwój logistyki i kanałów dystrybucji. Temu ma służyć powołane właśnie centrum.