Zakłady Azotowe Puławy złożyły już wniosek w sprawie zakupu udziałów na WZA. Chodzi o 5 200 udziałów należących do Skarbu Państwa, za cenę 10,7 mln zł.

Aktualnie PUŁAWY posiadają 51 855 udziałów, co stanowi 89,46 proc. w kapitale zakładowym i na zgromadzeniu wspólników; Skarb Państwa posiada 5.200 udziałów, co stanowi 8,97 proc. w kapitale zakładowym i na zgromadzeniu wspólników. Pracownicy spółki mają 908 udziałów, co stanowi 1,57 proc. w kapitale zakładowym i na zgromadzeniu wspólników.

PUŁAWY zamierzają nabyć przedmiotowe udziały na podstawie standardowej umowy kupna - sprzedaży udziałów zawartej ze Skarbem Państwa. 22 czerwca 2011 r, złożyły Skarbowi Państwa ostateczną ofertę nabycia udziałów w Spółce, warunkowaną uzyskaniem zgody Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z w/w ofertą, cena zakupu za nabywane od Skarbu Państwa udziały w Spółce, wynosi 10.703.828 złotych za 5.200 udziałów. Cena ta, po przeliczeniu na jeden udział, jest równa cenie, po jakiej PUŁAWY nabyły udziały od spółki Ciech na podstawie umowy, po jej ostatecznym rozliczeniu.