Rok obrotowy 2010/2011 był drugim z rzędu rokiem, w którym wydatki inwestycyjne przekroczyły poziom 300 mln zł. Plan na rok 2011/2012 przekracza wartość 383 mln zł. Jego realizacja oznaczać będzie, że w ciągu trzech lat Puławy zainwestują ponad 1 miliard zł.

Spółka przez cały rok realizowała swój szeroko zakrojony program inwestycyjny. Zakończone zostały cztery projekty inwestycyjne o łącznej wartości ponad 300 mln zł. Nakłady poniesione w IV kwartale wyniosły 71,8 mln zł. Główne projekty inwestycyjne realizowane przez Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A. w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 roku to:
- instalacja odsiarczania spalin
- nowy stokaż amoniaku
- instalacja do produkcji nawozów stałych na bazie mocznika i siarczanu amonu.

Wartość tych zadań to ponad 450 mln zł. Zostaną one zakończone w roku obrotowym 2012/2013. W realizacji jest również budowa instalacji do produkcji nawozów płynnych na bazie mocznika i siarczanu amonu z budżetem 69,5 mln zł i terminem realizacji w I półroczu 2013 r. Obecnie Puławy realizują siedem dużych projektów inwestycyjnych, których łączny budżet wynosi blisko 619 mln zł.