Zmiany wprowadzane przez Anwil zbiegły się z unijnym rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady UE, które reguluje przepisy dotyczące
udostępniania nawozów na rynkach unijnych. Odpowiednią ustawą zostały one zaadaptowane na grunt polski i będą obowiązywać od 16 lipca bieżącego roku.

Wprowadzane regulacje dotyczą między innymi oznakowania opakowań i zbiorczej, przejrzystej, zawierającej konkretne informacje dla klienta, etykiety.

Podstawą do opracowania nowej linii kreacji dla marek produktowych Anwilu jest insight oparty na know-how organizacji tj. procesie
nawożenia.

- Linia graficzna, na której powstały nowe logotypy produktów Anwilu bazuje na symbolice mechanizmu wzrostu i użyźniania. Podstawowym elementem znaków jest kropka, dla każdego z produktów w innym kolorze. Jest ona synonimem pojedynczej granuli nawozu, ale także ziaren czy nasion. Symbolizuje witalność i życie, czyli to, co daje efekty w postaci siły i wzrostu, czynników decydujących o dobrych plonach, zarówno w ilości zbiorów, jak i jakości upraw– powiedziała Elżbieta Jabłońska, z-ca dyrektora Biura Komunikacji, Marketingu i Sponsoringu w Anwilu.

Finalny wygląd nowych marek produktowych jest efektem analiz i badań rynkowych, w których zarówno klienci spółki, jak i rolnicy byli pytani o oczekiwania oraz przywiązania konsumenckie. Jednym z charakterystycznych elementów anwilowskich nawozów, który znalazł kontynuację przy okazji realizacji nowej linii kreacyjnej, jest
odniesienie do kolorystyki poszczególnych opakowań dotychczasowych produktów.

Niebieski kolor w logotypie Anvistar nawiązuje do wykorzystywanego do tej pory opakowania saletry amonowej. Podobnie jest z nawozami azotowymi Canvil S oraz Canvil Mg.