Rosahumus to nawóz, który dzięki wysokiej zawartości kwasów humusowych poprawia żyzność gleby. Jest produktem naturalnym, więc może być stosowany bez narażania środowiska naturalnego i bez ryzyka przenawożenia.

Nawóz Rosahumus ma świadectwo kwalifikacji produktu do stosowania w rolnictwie ekologicznym NE/133/ 2010 wydane przez IUNG-PIB Puławy. Został zamieszczony w wykazie nawozów i środków poprawiających właściwości gleby i przeznaczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Produkt ten posiada również zagraniczne certyfikaty ekologiczne wydane m.in. przez FIBL - Forschungsinstitut fur Biologischen Landbau (Niemcy) oraz OMRI - Organic Materials Review Institute (USA).