- Miniony rok był jednym z najbardziej znaczących w historii spółki. Istotnym wydarzeniem było uruchomienie segmentu wydobycia, kluczowego elementu pionowo zintegrowanego modelu biznesowego naszej spółki. W grudniu 2012 r. kopalnia Olenij Ruchej rozpoczęła dostawy koncentratu apatytu, a zlokalizowany w Nowogrodzie zakład Acronu i fabryka Dorogobuzh (pol. Dorohobuż) rozpoczęły produkcję nawozów złożonych przy wykorzystaniu fosforytów z własnych zasobów grupy. Stopniowo zwiększamy produkcję i planujemy osiągnąć miesięczną wydajność na poziomie 60-65 tys. ton do czerwca tego roku, co w całości pokryje nasze zapotrzebowanie na fosforyty. Z powodzeniem uruchomiliśmy także nową linię w Wielkim Nowogrodzie, która o 25 proc. zwiększyła w 2012 r. produkcję mocznika i RSM (roztwór saletrzano-mocznikowy). Obydwa projekty zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem i ustalonym budżetem - mówi Aleksander Popow, przewodniczący Rady Dyrektorów Acronu.

Jak przedstawiały się finanse firmy w 2012 roku?

Przychody wzrosły o 9 proc. do 71,11 mld rubli. Przyczyniły się do tego korzystne warunki na rynku nawozów azotowych w pierwszej połowie roku, wyższa sprzedaż mocznika i RSM, a także koncentracja na najważniejszych rynkach Azji i Ameryki Łacińskiej.

Koszty produktów sprzedanych przez Grupę wyniosły w 2012 r. 40,44 mld rubli, o 14 proc. więcej rok do roku. Wyższe koszty produkcji wynikają ze wzrostu cen gazu, surowców i energii, a także większego zużycia surowców w Chinach wynikającego ze wzrostu produkcji. Wyższe koszty zatrudnienia wynikają z kolei głównie z 10-proc. przyrostu liczby zatrudnionych w grupie, do 15.644 osób w 2012 r., rozwoju działalności Spółki oraz budowy nowych mocy produkcyjnych.

Więcej na portalu wnp.pl