Zaprezentowano dwa produkty z serii Aktiv : Agravita Aktiv 48 (NPK 8-20-20 + bor, miedź, żelazo, mangan, cynk – poza borem, mikroskładniki schelatowane EDTA), oraz Agravita Aktiv 70 (NPK 10-52-8 + bor, miedź, żelazo, mangan, cynk – poza borem, mikroskładniki schelatowane EDTA), przeznaczone do stosowania we wszystkich gatunkach roślin uprawnych w dawce 0,5 kg/ha. Pierwszy z wymienionych nawozów można również wykorzystać jako nawóz donasienny – 250 g/t.

Zwrócono także uwagę na niską zasobność gleb w mikroelementy, których niedobór uniemożliwia roślinom pełne wykorzystanie potencjału plonotwórczego. Jako środek zaradczy zaproponowano skorzystanie z nawozów z serii Fast – nowość rynkowa na rok 2014. Są wśród nich zarówno produkty wieloskładnikowe:

- Agravita Complete Fast – NPK 20-20-20 + magnez + bor, molibden, miedź, żelazo, mangan, cynk – poza borem i molibdenem, pozostałe mikroskładniki schelatowane. Zalecana dawka: 2 kg/ha;

- Agravita Fosforowa Fast – NPK 10-40-13 + magnez, siarka + bor, molibden, miedź, żelazo, mangan, cynk – poza borem i molibdenem, pozostałe mikroskładniki schelatowane. Zalecana dawka: 2 kg/ha ;

- Agravita Potasowa Fast – NPK 9-10-40 + magnez, siarka + bor, molibden, miedź, żelazo, mangan, cynk – poza borem i molibdenem, pozostałe mikroskładniki schelatowane. Zalecana dawka: 2 kg/ha;

jak i specjalistyczne jednoskładnikowe:

- Agravita Cynk Fast – cynk 15 proc. + bor 2 proc., azot 5 proc., magnez 6,5 proc. Zalecana dawka: 0,5 kg/ha ;

- Agravita Wapń Fast – CaO - 11 proc. + K2O – 18 proc., B – 3 proc., Mn - 0,15 proc., Zn 0,15 proc., N  12 proc. Zalecana dawka – zależnie od gatunku od 1 do 4 kg/ha;

- Agravita Mangan Fast – Mn 14 proc. + Zn 3 proc., N 5 proc., MgO 6,5 proc. Zalecana dawka: 2 kg/ha;

- Agravita Miedź Fast – Cu 10 proc. + Zn 4 proc., Mn 2 proc., N 5 proc., MgO 5 proc. Zalecana dawka – zależnie od gatunku od 0,3 do 0,5 kg/ha;

- Agravita Żelazo Fast – Fe 10 proc. + Mn 2,5 proc., N 5 proc., MgO 8 proc. Zalecana dawka: 0,5 kg/ha ;

- Agravita Bor Fast – B 8 proc. + Mn 3 proc., Zn 3 proc., N 5 proc., MgO 6,5 proc. Zalecana dawka: 1 do 2 kg/ha.

Nowością w sezonie 2014 będzie także wielofunkcyjny adiuwant Agravita  Aktivator polecany do stosowania w uprawach rolniczych i ogrodniczych przy wykonywaniu oprysków zarówno środkami ochrony roślin jak i nawozami dolistnymi w stężeniu 0,5 proc.