Odpowiedzi należy doszukiwać sie w jego składzie. Na rynku dostępny jest RSM w kilku stężeniach, w każdym stężeniu: 1/4 azotu jest w formie azotanowej, 1/4 amonowej i 1/2 amidowej.

Wiosenne nawożenie polega przede wszystkim na wczesnym dostarczeniu oziminom takiego azotu, który zostanie przez nie jak naszybciej wykorzystany i przyspieszy start wegetacji. Forma amonowa i amidowa działają wolniej, niż azotanowa, przy czym stanowią 75% całkowitego azotu w RSM.

Powinniśmy sięgnąć jednak po nawozy zawierające formę azotanową, takie jak saletra amonowa, czy saletrosan. Nie powinniśmy się sugerować ceną czystego składnika, lecz przede wszystkim pożądanym efektem, którego może on nie wywołać. Saletra amonowa zawiera 16-17% pożądanej azotanowej formy, natomias RSM w najwyższym dostępnym stężeniu - 8%. Skuteczność jego dawki będzie więc sporo mniejsza od pożądanego na starcie wegetacji.