Wapń jest jednym z ważniejszych makroelemetów pokarmowych. Pełni rolę strukturotwórczą i „skleja” komórki roślinne ze sobą (blaszka środkowa). Odpowiedzialny jest także za podział komórek merystemów wierzchołkowych (proces wzrostu) i wzrost elongacyjny (wydłużeniowy) korzeni. Uczestniczy także w procesie zawiązywania nasion (kiełkowanie pyłku i wzrostu łagiewki pyłkowej) oraz fotosyntezy. Ogranicza także skutki stresu termicznego i odpowiedzialny jest za akumulację skrobi (metabolizm węglanowy). Uczestniczy także w aktywacji enzymów i przekazywaniu sygnałów środowiskowych, w otwieraniu i zamykaniu aparatów szparkowych, metabolizmie azotowym.

- Wapń jest składnikiem, który bardzo słabo przemieszcza się ze starszych organów do młodszych. Stąd też pierwsze objawy niedoborów zawsze występują na najmłodszych organach rośliny– tłumaczył podczas Konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie dr hab. Witold Szczepaniak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Z roślin uprawnych to rzepak potrzebuje najwięcej wapnia. Na wyprodukowanie 1 tony nasion wraz z odpowiednią biomasą wegetatywną rzepak ozimy pobiera więcej potasu niż azotu, a zapotrzebowanie na wapń zdecydowanie przewyższa pobranie fosforu. Na 1 tonę plonu, rzepak pobiera ponad 50 kg CaO. Stąd przy plonie 4 ton nasion rzepaku z ha, pobranie dochodzi do 200 kg CaO/ha, co stawia go praktycznie na równi z potasem. Po 30 kg wapnia pobierają rośliny bobowate (bobik, łubiny).

Tabela: Pobranie jednostkowe wapnia, w kg/tonę plonu użytkowego wraz z odpowiednią masą plonu ubocznego

Źródło: Grzebisz i in., 2005

Duże wymagania pokarmowe rzepaku względem wapnia należy zabezpieczyć poprzez regularne wapnowanie gleby i niedopuszczanie do jej zakwaszenia. Należy ogólnie przyjąć, że uregulowane pH zapewni odpowiednią dostępność tego składnika dla rzepaku. Jeśli ze względu na prawidłowy odczyn gleby nie musimy wapnować, warto zastosować przed siewem rzepaku tzw. wapnowanie zachowawcze (niewielkie dawki wapna stosowane w zmianowaniu przeciwdziałające spadkom pH) lub stosować nawozy mineralne zawierające w swym składzie łatwo przyswajalny wapń.