Przyjęło się, że największą uwagę podczas planowania nawożenia kierujemy w stronę azotu. Oczywiście, jest to składnik, bez którego nie ma szans na uzyskanie wysokiego plonu. Niemniej za optymalne pobranie N odpowiada szereg czynników.

W przypadku rzepaku ozimego duży wpływ na pobranie tego plonotwórczego składnika ma m.in. siarka. Błędem byłoby jednak powierzchowne stwierdzenie, że siarka wspomaga jedynie prawidłowe odżywianie rzepaku azotem. W żadnym wypadku. Istota odpowiedniego zaopatrzenia w siarkę skupia się bowiem zarówno na optymalizacji nawożenia azotem, jak i wzmocnieniu odporności roślin przeciwko patogenom chorobotwórczym czy stresom biotycznym, jak i abiotycznym, na które roślina narażona jest przez cały okres wegetacji (...).