• Celem nawożenia zlokalizowanego (precyzyjnego) jest wprowadzenie nawozu bezpośrednio w sąsiedztwo nasion kukurydzy.
  • Dobre efekty daje zlokalizowane nawożenie kukurydzy fosforanem amonu. Coraz więcej rolników decyduję się na stosowanie nawozów w postaci mikrogranulatów.

 Fosforan amonu często podawany przez podsiewacz

Często stosowanym rozwiązaniem przy siewie kukurydzy jest aplikacja przez podsiewacz fosforanu amonu. Jego dawki są uzależnione od licznych czynników: zasobności stanowiska, kultury gleby, zawartości fosforu w samej glebie. Przyjmuje się najczęściej dawki na poziomie 100 - 140 kg P2O5/ha na polach gdzie podawany jest obornik i 140 - 180 kg P2O5/ha na stanowiskach beż nawożenia naturalnego.

Nawóz powinien być podany bardzo precyzyjnie

Granula fosforanu powinna zostać umieszczona 5 cm poniżej i jednocześnie 5 cm obok ziarna. Odległość od zasianego ziarniaka jest bardzo ważna. Z jednej strony punktowa lokalizacja blisko niego pozwala na szybkie pobranie fosforu przez młoda roślinę. Z drugiej natomiast mniejsze odległości aniżeli wspomniane 5 cm mogą stwarzać niebezpieczeństwo - kiełkujące nasiona mogą ulec całkowitemu zniszczeniu, co powoduje w konsekwencji brak wschodów.

Na szczęście takie błędy (zbyt bliskie umieszczenie nawozu w stosunku do ziarniaka) zdarzają się bardzo rzadko. Zalet zastosowania fosforanu amonu, ale też i innych nawozów startowych, jest sporo. Kukurydza, od początku wykazuje ogromne zapotrzebowanie na energię potrzebną do podstawowych procesów życiowych- kiełkowania, rozwoju korzeni etc. Dlatego też podanie startowej dawki nawozu punktowo wspomaga jej początkowy rozwój.

Uwidacznia się to szczególnie przy chłodniejszej wiośnie, kiedy kukurydza jako roślina ciepłolubna dość słabo pobiera dostępny fosfor. Wówczas rośliny zasilone punktowo tym składnikiem radzą sobie zazwyczaj lepiej aniżeli te, które nie mają bezpośredniego dostępu do fosforu.

Mikrogranulaty przez aplikator

Punktowo poprzez aplikator możemy podawać również typowo startowe mikrogranulaty o różnym składzie. Najczęściej te przeznaczone dla kukurydzy zawierają azot, fosfor, ale także wapń, siarkę oraz cynk. Podobnie jak w przypadku fosforanu amonu także i tutaj roślina dzięki precyzyjnej aplikacji i bliskości nawozu może bardzo szybko pobierać pokarm. Dawki mikrogranulatów są stosunkowo niskie, także ze względu na wyjątkowo precyzyjne podanie. Często są to ilości 20 - 25 kg/ha.

Wieloskładnikowe nawozy w podsiewacz

Przez podsiewacz można także dostarczać nawozy typu NPK. Z wielu gospodarstw słyszymy głosy, że w tym sezonie zdecydowali się na takie rozwiązanie zamiast podania oddzielnie nawozów typu NP oraz K ze względu na cenę soli potasowej oraz fosforanu.

Aplikacja przez podsiewacz pozwala młodej roślinie na zdecydowanie szybszy dostęp do składników pokarmowych i polepsza jej początkowy wigor. Ponadto dzięki dużej precyzji mamy w zasadzie pewność większego stopnia wykorzystania dostarczonego nawozu.