Na rynku dostępne są różne preparaty mające na celu polepszenie właściwości gleb, oddziaływujące na rośliny, w efekcie mające zwiększyć plony. Dyskusja co do ich skuteczności w środowisku naukowym trwa. Zwolennicy przekonują o ich pozytywnych wynikach. Oponenci twierdzą, że firmy prezentują tylko rezultaty tych badań, które są dla nich korzystne i że często w przypadku ich wykonywania metodyka nie jest prawidłowa. Są to np. badania jednoroczne lub kontrola jest bez jakichkolwiek zabiegów.

Wątpliwości co do skuteczności biorą się stąd, że w różnych glebach o powierzchni 1 ha znajduje się od kilku do nawet kilkudziesięciu ton humusu. Dlatego mało jest prawdopodobne, aby zastosowanie kilku czy nawet kilkunastu kg/ha preparatów humusowych mogło w jakikolwiek sposób wpłynąć na biologiczne, chemiczne i fizyczne właściwości gleby. Dotyczy to również preparatów mikrobiologicznych. W glebach znajduje się nawet kilka ton biomasy mikroorganizmów i tak niewielkie ilości preparatów nie mogą wpływać i zmieniać właściwości mikrobiologicznych gleb. Ponadto gleba jest zmienna pod względem zawartości materii organicznej i aktywności biologicznej. Różnorodność obserwuje się w postaci łat widocznych na powierzchni gleby. Zmienność glebowa jest ważna i powinna być uwzględniana przy zakładaniu doświadczeń i interpretacji uzyskanych wyników. Tymczasem w równej dawce nawozi się całą powierzchnię nawozami mineralnymi, biopreparatami. Wątpliwa jest jednak taka sama skuteczność preparatu podanego w równej dawce na całe pole przy występującej zmienności gleb.

Jednakże niezależnie od krytyki producenci tych środków podają, że biopreparaty przeznaczone do stosowania w uprawach podnoszą odporność roślin na niekorzystne warunki do ich wzrostu, a więc zmniejszają straty spowodowane suszą, podtopieniami, mrozem czy chorobami. Poprawiają kondycję i zdrowotność roślin, polepszają kiełkowanie nasion, pomagają w rozroście roślin, wspierają ukorzenianie. Zwiększają skuteczność i wydajność nawozów mineralnych. Ponadto stymulują odbudowe słabych roślin i pomagają w rozroście roślin. Na rynku dostępnych jest szereg preparatów mających oddziaływać na właściwości gleb i plonowanie roślin.

Na pewno na uzyskiwany plon duży wpływ ma nawożenie, jak i jakość gleb. Mając gleby niższej jakości można otrzymać porównywalny, zbliżony plon do gospodarstw z glebami lepszymi, jednak przy zastosowaniu odpowiednich dawek nawożenia i środków ochrony roślin.

Informacja do tabeli: wielkości opakowań podane w zestawieniu były dostępne w sezonie w 2014 roku.