Dzisiaj ZA Puławy wypłacają akcjonariuszom dywidendę wysokości 10,38 zł na każdą akcję. To najwyższa kwota dywidendy, jaką do tej pory realizowała spółka.

Pieniądze pochodzą z zysku spółki za rok obrotowy 2012/2013 zakończony 30 czerwca. Zysk netto w tym okresie wyniósł 392 mln zł.

Zarząd spółki ZA Puławy poinformował we wrześniu, że chce przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy163,4 mln zł. Dawałoby to 8,55 złotych na jedną akcję. Ale w listopadzie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podwyższyło sumę przeznaczoną na wypłatę dywidendy o jedną piątą, do 198,4 mln zł.

To daje 10,38 zł na każdą akcję. Rok wcześniej ZA Puławy wypłaciły akcjonariuszom 9,4 zł na jedną akcję, a dwa lata temu tylko 3,66 zł.

Głównym akcjonariuszem ZA Puławy jest Grupa Azoty, która ma ponad 95 proc. akcji spółki. W Grupie Azoty Skarb Państwa posiada jedną trzecią udziałów.