W sumie na dywidendę za rok obrotowy 2012/2013 (zaczyna się pierwszego lipca, a kończy 30 czerwca) spółka chce przeznaczyć ponad 163,43 mln złotych.


Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2012/2013 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie nawozowego potentata.

W praktyce i tak ogromna większość pieniędzy pozostanie w Grupie Azoty. Ta ostatnia jest bowiem właścicielem ponad 95 proc. akcji Puław. Oznacza to, że spółka otrzyma ponad 155 mln zł.