W naszych konferencjach uczestniczyła też firma K+S Polska, znany producent i dostawca soli potasowej, czy równie popularnych produktów jak KaliSOP (siarczan potasu), czy kizeryt (siarczan magnezu). Poza ofertą produktową, firma zaprezentowała wyniki swoich badań prowadzonych we współpracy z uniwersytetami w Gießen, Halle, Kilonii i Stambule, nad wpływem nawożenia potasem i magnezem na odporność roślin na stres wodny (jej niedobór). Wyniki projektu wskazują, że właściwe zaopatrzenie roślin w potas i magnez, zwiększa ich odporność na suszę a tym samym wpływa na wzrost efektywności wykorzystania wody. Przytoczono przy tym wyniki doświadczeń polowych, w których po zastosowaniu Korn-Kali w buraku cukrowym, rośliny do zgromadzenia kg sacharozy w korzeniach potrzebowały o 14 proc. mniej wody. Oznacza to, że dzięki potasowi i magnezowi można osiągnąć dobre plony, również w warunkach niedoboru wody.

Wyjaśniono także, dlaczego potas i magnez minimalizują ryzyko suszy. Sam potas reguluje pracę aparatów szparkowych na spodniej stronie liści i tym samym transpirację w roślinie. Przy dużym stężeniu jonów potasu w roślinie, następuje ograniczenie strat wody. Równocześnie duża zasobność gleby w potas sprawia, że jej zdolność do magazynowania wody wzrasta. Z kolei magnez wpływa na rozwój systemu korzeniowego, który w efekcie może pobierać wodę z głębszych warstw gleby nawet, podczas długotrwałych okresów suszy.

Obserwowany jest także ich wspólne oddziaływanie na przebieg procesu fotosyntezy i transport asymilatów z liści do korzeni.