Wprowadzenie do oferty firmy nowego nawozu stanowi próbę zainteresowania rolnictwa oszczędną, lecz bardzo efektywną technologią nawożenia wykorzystywaną w ogrodnictwie od dłuższego już czasu. Cechą charakterystyczną nowego produktu jest spowolnione uwalnianie zawartych w nim składników mineralnych – azotu i fosforu.

Po zastosowaniu klasycznych nawozach, składniki mineralne uwalniane są do roztworu glebowego w ilościach przekraczających aktualne zapotrzebowanie na nie rośliny uprawnej. Mimo, że gleba jest w stanie przechować okresowo ich nadmiar, nie mniej znaczna ich część jest bezproduktywnie tracona np. na skutek wymywania. Powoduje to spadek efektywności (opłacalności) nawożenia, jak również wiąże się z zanieczyszczeniem środowiska naturalnego. Stosowanie nawozu o spowolnionym działaniu, w znacznym stopniu eliminuje przedstawiony problem.

Compo uzyskuje efekt spowolnionego działania kilkoma sposobami. W nawozie DuraTec Starter kontrolowane uwalnianie azotu uzyskano poprzez wprowadzenie inhibitora nitryfikacji, natomiast w stosunku do fosforu dzięki otoczkowaniu granul.

Inhibitor nitryfikacji DMPP, blokuje czasowo aktywność bakterii Nitrosomonas. Efektem jest znaczne ograniczenie wymywania azotu, oraz wydłużenie w czasie dostępność tego składnika. W związku z dużą odpornością na wymywanie, nawóz ten jest szczególnie polecany na gleby lekkie, przepuszczalne. Otoczka pokrywająca granule z fosforem zbudowana jest z syntetycznych wosków elastycznych i to one zapewniają kontrolowane uwalnianie zawartego w granuli składnika.