Dawka wiosenna powinna działać szybko, dlatego standardowo wykorzystywana jest saletra amonowa która zawiera azot w dwóch formach chemicznych: saletrzanej - szybko wykorzystywanej przez rośliny i amonowej - nieco wolniej działającej. Aktualnie można odejść od stosowania samej saletry amonowej i zastąpić ją nawozami, które oprócz zawartych w niej dwóch form chemicznych azotu dodatkowo zawierają siarkę.

Rośliny dobrze odżywione siarką są bardziej wytrzymale na stresy biotyczne, mniej podatne na choroby. Jednoczesne nawożenie roślin azotem i siarką jest dla nich niezwykle korzystne. Polepsza się jego wykorzystanie i wbudowywanie w struktury organiczne - procesy transformacji azotu w białko. Zwiększa się produkcja białek właściwych, a tym samym zmniejsza zawartość związków azotowych niebiałkowych. Efektem takiego działania siarki wspomaganie wzrostu masy rośliny i często też plonu.

Siarka pełni wiele ważnych funkcji w organizmie roślinnym: obecna jest w aminokwasach: cystynie, cysteinie i metioninie. Grupa -SH należąca do cysteiny bierze udział w tworzeniu centrum aktywnego wielu enzymów. Siarka wpływa na syntezę kwasów tłuszczowych, wchodzi w skład witaminy B1 biorącej udział w metabolizmie węglowodanów, zmniejsza zawartość niskocząsteczkowych form azotu w roślinie, stanowiących bezpośrednie źródło pożywienia dla mikroorganizmów patogennych.
Prawidłowe odżywianie siarką prowadzi do większego pobierania azotu przez rośliny, co zwiększa ich wykorzystanie z nawozów i zmniejsza ryzyko wymywania azotanów do wód gruntowych. Niedobór siarki osłabia wigor roślin, odporność na stres i obniża plon.

Nawozy zawierające azot w formie saletrzanej i amonowej, oraz siarkę to m.in.: Saletrosan, Salmag z siarką.