W kwietniu 2012 r. zmniejszyła się dynamika podwyżek cen większości środków produkcji. Jak wynika z danych zebranych przez IERiGŻ, wciąż jednak silnie rosły ceny nawozów mineralnych, a pozostałe środki produkcji zdrożały umiarkowanie.

- Utrzymujący się zwiększony popyt na nawozy mineralne w kwietniu spowodował, wzrost ich cen o 1,2 proc. Najbardziej podrożał superfosfat prosty (o 2,1 proc.), sól potasowa (o 1,4 proc.), a także polifoska i fosforan amonu (o 1,3 proc.). Od początku roku nawozy mineralne podrożały o 6 proc., w tym najsilniej nawóz trójskładnikowy (o 10,4 proc.), saletra amonowa (o 8,2 proc.) oraz polifoska (o 8,1 proc.) - czytamy w raporcie Rynek rolny IERiGŻ.

Analizując dwanaście miesięcy da się zauważyć, że ceny nawozów wzrosły o 13 proc. W tym polifsoka podrożała o 17,2 proc., fosforan amonu o 16,1 proc., a sól potasowa o 16 proc. - Nawozy azotowe podrożały średnio o ponad 10 proc., a superfosfaty o blisko 12 proc.. Mimo to relacje cen nawozów mineralnych do cen zbóż poprawiły się - informuje prof. Aldon Zalewski i Arkadiusz Zalewski.