W tym czasie bardzo ważne jest zapewnienie roślinom rzepaku już jesienią - na starcie, dostatecznej ilości składników pokarmowych , szczególnie fosforu, potasu, cynku, siarki i boru.

- Fosfor w uprawie rzepaku jest niezbędny do wytworzenia odpowiedniego systemu korzeniowego, odpowiada za proces kwitnienia i wiązania nasion. Bardzo istotne jest aby był on dostępny dla roślin rzepaku od momentu kiełkowania - podkreśla Zachaj.

Cynk z kolei wpływa na przemiany biochemiczne i podziały komórkowe zachodzące w stożku wzrostu młodych roślin rzepaku. - To jest czas, kiedy różnicują się wszystkie organy - potencjalna wysokość roślin, ilość i długość łuszczyn oraz ilość nasion w łuszczynach, a więc wszystkie najistotniejsze z punktu widzenia rolnika parametry plonu. Ponadto dobre zaopatrzenie od samych wschodów rzepaku w cynk zwiększa odporność roślin na jesienne przymrozki, poprawia mrozoodporność - dodaje Krzysztof Zachaj.

Przypomina on, że rzepak wymaga gleb w dobrej kulturze, o prawidłowej strukturze gruzełkowatej, zasobnych w próchnicę. - Dlatego też w regionach, gdzie przeważają uproszczone płodozmiany z przewagą roślin zbożowych oraz nie stosuje się obornika, warto zastosować nawozy poprawiające żyzność gleb - dodaje.