Nowymi - starymi członkami zostali: - Paweł Jarczewski na stanowisku prezesa zarządu; - Marian Rybak na stanowisko członka zarządu odpowiedzialnego za inwestycje przedsiębiorstwa - Marek Kapłucha na stanowisko członka zarządu odpowiedzialnego za sprzedaż i marketing przedsiębiorstwa - Zenon Pokojski na stanowisko członka zarządu odpowiedzialnego za strategię i rozwój przedsiębiorstwa.

Poza tym powołano z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki za rok obrotowy 2011/2012 Wojciecha Kozaka na członka zarządu Zakładów Azotowych "Puławy" Spółka Akcyjna odpowiedzialnego za produkcję i energetykę przedsiębiorstwa, na okres wspólnej trzyletniej kadencji.