W 2018 r. weszły w życie przepisy tzw. programu azotowego. Tym samym zmieniły się terminy aplikacji nawozów i na przykład wiosenne mówią o ich podaniu dopiero od 1 marca o czym pisaliśmy TUTAJ.

Niestety zmiany przepisów nie są korzystne dla samych upraw i nie podążają za zmieniającymi się warunkami pogodowymi. Podkreślali to np. przedstawiciele Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych TUTAJ.

Sam minister rolnictwa również zauważył problem. Jan Krzysztof Ardanowski podczas spotkania Zarządów Wojewódzkich Izb Rolniczych, Delegatów do Krajowej Rady Izb Rolniczych i Dyrektorów Biur, zapowiedział, że od wiosny będzie elastyczny termin stosowania nawozów. My dopytaliśmy o szczegóły, jak miałoby to funkcjonować, tym bardziej że np. w Niemczech, terminy wiosennego stosowania nawozów zaczynają się jeszcze w lutym.

Jak zostaliśmy poinformowani jest szansa, że nawozy azotowe będzie można aplikować od 15 lutego. Sprawą tą zajmuje się Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

- Na podstawie art. 106 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566, z późn. zm.) wydane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (Dz.U. z 2018 r. poz. 1339) tzw. program azotanowy, które mając na względzie potrzebę ochrony wód przez azotanami pochodzenia rolniczego, w tabeli 2 rozdziału 1.3 określa terminy stosowania nawozów azotowych mineralnych i nawozów naturalnych – odpowiedział portalowi farmer.pl Dariusz Mamiński z biura prasowego resortu rolnictwa.

Jak dodał, z uwagi na obserwowane zmiany klimatu (wyższe temperatury występujące coraz wcześniej) oraz wnioski rolników w zakresie potrzeby zmiany terminów wiosennego stosowania nawozów określonych w programie azotanowym, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwróciło się z prośbą do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, które koordynuje w Polsce sprawy ochrony wód, o podjęcie działań zmierzających do dostosowania w programie azotanowym wiosennych terminów stosowania nawozów do obserwowanych zmian klimatu.

- Po analizie danych meteorologicznych i prognoz klimatycznych na gruntach ornych z uprawami ozimymi, uprawach trwałych, uprawach wieloletnich oraz trwałych użytkach zielonych termin ten mógłby rozpoczynać się od 15 lutego – poinformował Mamiński.

Wysłaliśmy już zapytanie do resortu gospodarki morskiej w tej sprawie. Jak uzyskamy więcej informacji na pewno o tym napiszemy. Pytanie czy będzie to możliwe od przyszłego roku?