Na tak dobre wyniki wpłynęła, między innymi, koniunktura rynkowa. Cena gazu w Polsce utrzymywała się na konkurencyjnym względem Europy poziomie, co zasadniczo wpłynęło na rentowność i w efekcie, zyski spółki. Był to znakomity rok pod względem handlowym. ZAK S.A. zanotowała wysoką sprzedaż w segmencie nawozowym, alkoholi OXO i plastyfikatorów. Wysoki kurs euro przełożył się na przychody z eksportu - podaje firma.

Skonsolidowany wynik spółek Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów, w tym ZAK S.A., Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. i Zakładów Chemicznych „Police" S.A. w 2011 r. wyniósł: zysk netto - 499 mln zł, przy przychodach ze sprzedaży ogółem 5 338 mln. Obok potencjału rynkowego, Grupa zdyskontowała obszary synergii i dzięki temu uzyskała tak dobre wyniki finansowe.