- Pomiędzy 9 lipca 2012 roku a 20 lipca 2012 roku (włącznie), cena nabycia Akcji objętych Wezwaniem wyniesie 102,50 zł za jedną Akcję; (...) pomiędzy 21 lipca 2012 roku (włącznie) a 7 sierpnia 2012 roku, cena nabycia Akcji objętych Wezwaniem wyniesie 98,85 za jedną akcję - czytamy w komunikacie.

Wzywający zamierza nabyć akcje pod warunkiem, że najpóźniej na koniec okresu przyjmowania zapisów złożone zapisy będą obejmować co najmniej 15.292.000 akcji, uprawniających do wykonywania 15.292.000 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co stanowi 80 proc. całkowitej liczby akcji oraz ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

Zapisy mają zacząć się 9 lipca i zakończyć się 7 sierpnia. Przewidywany dzień transakcji na GPW to 10 sierpnia 2012 r.