Kwas siarkowy jest najbardziej skoncentrowany i efektywny w zwiększaniu kwasowości gnojowicy. Przekształcony amoniak staje się dostępny dla roślin po wprowadzeniu gnojowicy do gleby. Amoniak jest optymalnym źródłem azotu dostępnym dla roślin, gdyż następuje minimalne jego rozproszenie w środowisku. Emisja amoniaku ma bardzo dynamiczny i zróżnicowany charakter. Ilość wprowadzanego amoniaku zależy zawsze od gnojowicy oraz od warunków pogodowych w dniu wprowadzania jej do gleby. Jednak procent redukcji zależy od pH gnojowicy.

Serie badań przeprowadzonych przez Uniwersytet Aarhus w 2010 roku dowiodły, że przy zastosowaniu SyreN poziom emisji amoniaku w krowiej gnojowicy został zredukowany o 50 proc. System otrzymał certyfikat uznanej duńskiej organizacji środowiskowej VERA. W 50 proc. aplikacji gnojowicy z zastosowaniem SyreN wykonanych w 2010 roku ilość kwasu, którą użyto w procesie, wynosiła 1,2 – 1,5 litra na m3. Wartość pH kształtowała się w granicach 6,5 – 7,2. Określono odpowiedni stosunek pomiędzy ilością kwasu, która jest potrzebna roślinom, a ilością używanego kwasu w procesie. Są jednak przypadki bardzo wysokich wartości pH, szczególnie w odgazowanej oraz świńskiej gnojowicy z bardzo wysokim poziomem pH buforu. W tych przypadkach ilość zużytego kwasu zwiększała się o 3 litry na m³. Emisja amoniaku z gnojowicy jest główną przyczyną eutrofizacji rzek i linii brzegowej oraz wszystkich obszarów wrażliwych na azot.

Poprzez stosowanie SyreN na 250 000 ha duńskich trawników można zredukować około 3750 ton amoniaku na rok. Całkowity potencjał duńskiego rolnictwa to potrzeba redukcji 10 – 15000 ton amoniaku na rok. Należy pamiętać że nie jest to redukcja w ilości, którą mogą wykorzystać rolnicy, a redukcja azotu z obszarów, gdzie jest on niepożądany. Skutkuje to w lepszym zagospodarowaniu i utylizacji nawozu organicznego pochodzenia zwierzęcego, a także jest „bonusem” dla rolnika, który wzbogaca się o wartościowy nawóz.