W większości siarkowo-azotowych nawozów doglebowych koszt czystego azotu jest porównywalny i wynosi ok. 5 zł/kg. Natomiast w przypadku siarki pojawiają się znaczące różnice - koszt kilograma tego składnika waha się od ok. 8 do 29 zł.

Najtańszym nawozem w analizowanym zestawieniu jest Polifoska 21 - ponad 1 tys. zł/t. Kilogram czystej siarki w tym nawozie kosztuje mniej niż 8 zł. Salmag z siarką i Saletrosan 26 Makro są odpowiednio o 21 i 25 proc. droższe - za tonę tych nawozów trzeba zapłacić ok. 1300 zł. O ile w Saletrosanie siarki jest niewiele mniej niż w Polifosce - 13 proc., to już w Salmagu jest tylko 4,5 proc. tego składnika. Stąd też wynika najwyższy koszt kilograma czystej siarki w nawozie ZAK - prawie 29 zł, czyli niemal 4-krotnie więcej niż w Polifosce. W Saletrosanie składnik ten kosztuje niewiele ponad 10 zł/kg.

Zdecydowanie najdroższym nawozem spośród porównywanych jest Sulfammo 23 N Pro - jego cena to ok. 2 570 zł/t, czyli o 140 proc. więcej od Polifoski 21. Dzięki stosunkowo dużej zawartości siarki (12,4 proc. wag.), koszt kilograma tego składnika kształtuje się na poziomie 21 zł, czyli ponad 2,5-krotnie więcej niż w nawozie z Polic, jednak taniej niż w Salmagu z siarką.

Najtańszym nawozem dolistnym jest siarczan magnezu - ok. 1130 zł/t. Koszt czystego składnika w tym nawozie to ok. 9 zł/kg, czyli niewiele drożej niż w Polifosce 21. Stosując siarczan magnezu w najwyższej zalecanej dawce (15 kg w 200-300 l wody na hektar) jednorazowo wprowadzimy mniej niż 2 kg siarki na hektar.

Najwięcej siarki, bo prawie 5 kg/ha przy jednym zabiegu (w dawce 6 kg nawozu rozpuszczonego w 200-400 l wody na hektar), możemy dostarczyć stosując Thiovit Jet 80 WG. Kosztuje ponad 8-krotnie więcej od siarczanu magnezu (9,40 zł/kg), ale zawiera w składzie aż 80 proc. czystej siarki, dlatego kilogram tego składnika kosztuje tylko 12 zł. Wadą nawozu jest to, że nie należy go łączyć ze środkami ochrony roślin.

Tańszym produktem jest Super S-450 - jego cena wynosi niewiele ponad 7 zł/kg, czyli o 24 proc. mniej niż Thiovit Jet. Ma jednak znacznie niższą zawartość czystej siarki, dlatego koszt kilograma tego składnika sięga 15 zł. Zaletą tego nawozu jest 5-procentowy dodatek azotu. Stosując Super S-450 w dawce 3 l/ha dostarczmy 0,15 kg azotu i 1 kg siarki. Nawóz można stosować łącznie z mocznikiem, siarczanem magnezu, innymi nawozami dolistnymi oraz środkami ochrony roślin.