Zgodnie z ustawą z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu nawozy naturalne i organiczne w postaci płynnej lub stałej możemy stosować w terminie od 1 marca do 30 listopada.

Jednak oprócz terminu, ograniczeniem do stosowania nawozów naturalnych są warunki polowe. Nie można wywozić nawozów na gleby przykryte śniegiem lub na zamarznięte do głębokości 30 cm.

Jest to logiczne podejście do tematu, gdyż rozprowadzając nawóz na zamarzniętą glebę, nie mamy żadnej możliwości jego wymieszania z glebą (a to warunek prawidłowego postępowania z nawozami naturalnymi). Po drugie topniejący śnieg mógłby przemieszczać nawóz, a rozpuszczone biogeny nagromadzały się a np. w obniżeniach terenu. Groziło by to także skażeniem wód powierzchniowych i gruntowych.

Niestety część gospodarstw z inwentarzem żywym ma ogromne już zapasy nawozów naturalnych. Nie mogli ich wywozić najpierw z powodu mokrej jesieni, następnie podczas zimowego zakazu, a obecnie przez warunki polowe. Również w najbliższej przyszłości mogą mieć z tym problem. Mokre przedwiośnie długo może uniemożliwiać stosowanie tych nawozów i swobodne ich wywożenie na pola. 

Jeszcze kilka dni warto się także wstrzymać z nawożeniem mineralnym. Wiatry przy tak niskiej temperaturze powietrza mogą wywiewać granule nawozu poza zasięg ich docelowego działania.

Czytaj także:

>>> Nawozy naturalne do biogazowni czy dłużej na pola?