Przypominamy, że kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi odpowiednio:
1) do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw o powierzchni nie przekraczającej 25 ha użytków rolnych,
2) do 200 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 25 ha, ale nie przekraczającej 50 ha użytków rolnych,
3) do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 50 ha, ale nie przekraczającej 75 ha użytków rolnych.

Beneficjentem są posiadacze użytków rolnych o pH gleby poniżej lub równej 5,5.

- 13 lutego br. zakończył się w NFOŚiGW kolejny nabór wniosków skierowany do wojewódzkich funduszy, zostały podpisane z nimi umowy i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej z dniem 1 kwietnia ogłosiły nabory wniosków – informuje nas Donata Bieniecka, Departament Edukacji Ekologicznej i Komunikacji Społecznej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Co ciekawe, jak dodaje Stacje Chemiczno-Rolnicze przyjęły 8 000 wniosków na kwotę 29 405 909 zł.

- Na dzień 21 kwietna rolnikom przekazano łącznie 15 690 607 zł br., ale oczywiście to się zmienia, bo WFOŚiGW przekazują na bieżąco kolejne środki – podaje.

Procedury się nie zmieniły i opublikowane wtedy informacje są nadal aktualne.