Przyjmuje się, że w pszenicy jakościowej na wiosnę powinno się aplikować trzy dawki azotu. Z kolei w pszenicy paszowej i pozostałych zbożach ozimych wystarczą dwie dawki. Ale z punktu widzenia agrotechniki zastosowanie wiosną nawożenia azotem na trzy dawki u wszystkich zbóż ozimych nie jest błędem. Ekonomia jest jednak nieubłagana i każdy dodatkowy przejazd to wydatek. A w tym sezonie i tak więcej wydaliśmy pieniędzy niż zwykle, chociażby z powodu dodatkowych kosztów likwidacji plantacji.


Kiedy w glebie panują dobre warunki wodne wówczas efektywność stosowania trzeciej dawki tego składnika jest efektywniejsze. W rejonach, gdzie mamy do czynienia z niedoborami wody, wówczas należy zastanowić się nad jej wcześniejszym zastosowaniem lub w ogóle nad celowością tego zabiegu.