Fosforyny jako nawozy:

Zmiana formy chemicznej powoduje, że fosfor jest bardzo łatwo wchłaniany przez rośliny.

Fosforyny jako fungicydy:

Fosforyny stymulują rośliny do wytwarzania fitoaleksyn pomocnych w zwalczaniu chorób. Związki te ograniczają rozprzestrzenianie się choroby poprzez apoptozę zakażonych komórek. Zwalczają niektóre choroby, zwłaszcza wywoływane przez organizmy grzybopodobne z rodzaju Phytophtora - należy do nich np. zaraza ziemniaka.

Fosforyny jako biostymulatory:

Indukują odporność roślin na czynniki biotyczne i abiotyczne. Wzmacniają także struktury błon i ścian komórkowych, dzięki czemu stanowią one lepszą fizyczną barierę zapobiegającą wnikaniu patogenów.

Jednym z nawozów zawierających fosfor w formie fosforynów jest Phos 60 EU, produkowany przez firmę Kazgod.  Został on zaprezentowany na konferencji Farmera "Narodowe wyzwania w rolnictwie na Narodowym", która odbyła się 11 grudnia w Warszawie. Phos 60 jest nawozem płynnym, zawierającym 10 proc. N w formie azotu amonowego, 5 proc. K₂O oraz 43 proc P₂O₅ w formie fosforynu PO₃.Zalecany jest do stosowania w uprawach ziemniaka, w dawce 1,5-2 l/ha, 3-4 razy od momentu wystąpienia zagrozenia infekcją zarazy ziemniak, w odstępach co 10-14 dni