Premier przybył do Mościc na zaproszenie zarządu Azotów Tarnów w towarzystwie ministra skarbu Aleksandra Grada oraz wiceministra Adama Leszkiewicza.

Spotkanie było okazją do wymiany poglądów przedstawicieli zarządów spółek polskiego przemysłu chemicznego. Na zaproszenie prezesa zarządu Azotów Tarnów Jerzego Marciniaka przyjechali reprezentanci kadry kierowniczej przedsiębiorstw Wielkiej Syntezy Chemicznej. Obok zarządów dwóch kluczowych spółek córek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów tj. ZAK SA oraz Zakładów Chemicznych Police SA, w spotkaniu uczestniczyli m.in. prezes zarządu CIECH SA Ryszard Kunicki oraz prezes zarządu Zakładów Azotowych Puławy SA Paweł Jarczewski, a także dyrektor Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego Jerzy Majchrzak.

W swoim wystąpieniu Donald Tusk z uznaniem wypowiedział się o wysiłkach ministra skarbu Aleksandra Grada koncentrujących się m.in. na wzmocnieniu potencjału polskiej chemii poprzez jej konsolidację, a zarządowi spółki pogratulował determinacji w konsekwentnym budowaniu silnej pozycji Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów na światowych rynkach chemicznych.

Po zakończeniu spotkania z premierem RP, zarządy spółek chemicznych rozpoczęły rozmowy nt. aktualnie prowadzonych prac na rzecz rozwoju firmy w ramach Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów.