W swojej decyzji wykonawczej opublikowanej pod koniec października władze UE w uzasadniły swoje negatywne stanowisko stwierdzeniem, że czynnikiem napędzającym wysokie ceny azotu były obecnie rekordowe ceny gazu ziemnego.

Sprzedaż znacznie spadła

Unijne komitety stowarzyszeń rolników (Copa) i spółdzielni wiejskich (Cogeca) już złożyły wniosek o zawieszenie ceł antydumpingowych w 2021 r. Dwie organizacje patronackie odniosły się do faktu, że ceny nawozów dla rolników już w tym czasie znacznie wzrosły.

W Niemczech gwałtowny wzrost cen spowodował w ostatnim czasie znaczny spadek sprzedaży nawozów mineralnych. Według informacji Federalnego Urzędu Statystycznego (Destatis) sprzedaż krajowa nawozów azotowych w II kwartale 2022 r. spadła o 18,5 proc. rok do roku do 238 tys. ton. Według KE, przemysł produkcji nawozów w UE zmniejszył się w trzecim kwartale 2021 r. z powodu ekstremalnych cen gazu.

Wzrost kosztów nie może zostać przerzucony

Według KE producenci nie byli w stanie od tego czasu przenieść tego wzrostu kosztów na klientów, ponieważ rolnicy często decydowali się na odłożenie zakupu nawozów lub ograniczenie ich zużycia. Innym ważnym powodem tego jest utrzymująca się presja cenowa ze strony importu nawozów.

Według KE, obecnych warunkach rynkowych producenci nawozów w UE nie są w stanie produkować ani sprzedawać ich po opłacalnych cenach. Zawieszenie środków antydumpingowych jeszcze bardziej pogorszyłoby sytuację tego przemysłu. Przywóz po cenach dumpingowych z krajów, których dotyczy postępowanie, w szczególności z Trynidadu i Tobago, wywarłby dalszą presję na ceny na rynku nawozów UE i prawdopodobnie doprowadziłby do erozji cen.

USA nastawione na sprzedaż krajową

W decyzji wykonawczej KE zajmuje się również możliwym dalszym rozwojem przywozu. Zauważa, że ​​USA od 2020 r. skoncentrowały swoją sprzedaż mocznika i azotanu amonu na rynku krajowym.

Przywóz z Trynidadu i Tobago najwyraźniej nie miał wpływu na środki antydumpingowe. W 2021 r. import stamtąd stanowił 50 proc. całkowitego importu do UE. Według KE, w 2022 roku karaibskie państwo wyspiarskie dostarczyło do Unii Europejskiej ponad 234 000 ton mocznika i saletry amonowej. To o 54 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

W odniesieniu do przywozu z Rosji KE zauważa, że ​ 4 marca 2022 r. rosyjskie Ministerstwo Handlu i Przemysłu ogłosiło, że zaleciło rosyjskim producentom tymczasowe zawieszenie wywozu nawozów. Ponadto na liście sankcyjnej UE znajduje się wielu głównych udziałowców dużych rosyjskich producentów mocznika i saletry amonowej.