Ultrakorn to produkt zawierający azot w proporcji 1:1 do fosforu. Azot jest w formie amonowej, zaś 90 proc. fosforu rozpuszczalne jest w wodzie.

- Dzięki temu tworzy się synergia tych pierwiastków, zwiększeniu ulega efektywność pobierania składników i łagodzone jest niekorzystne oddziaływanie pogody (np. niskiej temperatury) na rośliny. Ponadto, stymulowany jest rozwój systemu korzeniowego w zagęszczonej warstwie gleby – podaje firma.

Produkt zawiera również cynk.

- Pierwiastek ten bierze udział w tworzeniu auksyn hormonów odpowiedzialnych za prawidłowy wzrost i rozwój korzeni. Dlatego powinien on być dostępny od samego początku wegetacji. Stymuluje fotosyntezę i pobieranie azotu, co przekłada się na wyższy plon. W kukurydzy prowadzi do wytworzenia większych i lepiej uziarnionych kolb – informuje Phosagro.

Ultrakorn jest polecany do stosowania z równoczesnym siewem nasion, czyli do tzw. zlokalizowanego nawożenia, które pozwala umiejscowić granule obok nasion. Dzięki temu uzyskuje się wysoką efektywność nawożenia, nawet w chłodnych okresach.

Produkt można mieszać z solą potasową, siarczanem potasu lub siarczanem magnezu.