Większe zużycie nawozów dotyczyło wszystkich grup nawozów mineralnych. - Zużycie nawozów azotowych wzrosło o 5,8 proc., fosforowych o 15,5 proc., a potasowych o 14,3 proc. Najbardziej popularne i stosowane przez 83 proc. gospodarstw rolnych są nawozy azotowe. Nawozy wieloskładnikowe stosuje 53 proc. gospodarstw, a nawozy wapniowe zaledwie 8,3 proc. gospodarstw - wynika z raportu.

Nadal są spore różnice w zużyciu nawozów w poszczególnych województwach. Najniższe nawożenie mineralne odnotowano w województwie podkarpackim - 67,7 kg NPK/ha UR, a najwyższe w opolskim- 232,4 kg NPK/ha UR.

Coraz mniej zużywamy nawozów wapniowych i coraz większy problem mamy z zakwaszaniem gleb. - Od 2004 r. systematycznie obniża się poziom nawożenia wapniowego z 93,5 kg CaO/ha UR do 36,8 kg CaO/ha UR w sezonie 2010/11. Poziom zużycia nawozów mineralnych obecnie przewyższa ponad 3-krotnie poziom zużycia nawozów wapniowych - czytamy.