Zgłoszenia w postępowaniach można przesyłać do 13 marca m.in. na adres Biura Partnerów Biznesowych HR PKN Orlen w Płocku - poinformował Anwil w ogłoszeniach.

Od 22 lutego zarząd Anwilu działa w dwuosobowym składzie - zasiadają w nim: p.o. prezes Dariusz Ciesielski oraz członek zarządu, dyrektor operacyjny Jarosław Ptaszyński.

Wcześniej, 21 lutego, rada nadzorcza Anwilu odwołała ze stanowiska prezesa Jacka Podgórskiego dwóch członków zarządu: Waldemara Gabrusia - dyrektora finansowego i Mirosława Kwiatkowskiego - dyrektora sprzedaży. Jednocześnie rada oddelegowała wówczas ze swego grona do czasowego wykonywania czynności prezesa spółki Dariusza Ciesielskiego.

Odwołany ze stanowiska prezesa Anwilu Jacek Podgórski pełnił tę funkcje od listopada 2014 r. Wcześniej pracował m.in. w grupie PKN Orlen, w tym w spółce Orlen Asfalt, a w latach 2007-14 był członkiem zarządu Basell Orlen Polyolefins.

Obecnie p.o. prezesa Anwilu Dariusz Ciesielski zasiada w radzie nadzorczej tej spółki od sierpnia 2014 r. W 2012 r. objął stanowisko dyrektora wykonawczego ds. handlu produktami petrochemicznymi w PKN Orlen, w latach 2013-15 był członkiem zarządu czeskiego Unipetrolu RPA.

Anwil z siedzibą we Włocławku to podmiot zależny PKN Orlen, w którym płocki koncern posiada 100 proc. akcji. Spółka wytwarza nawozy azotowe: saletrę amonową i saletrzak, a także tworzywa sztuczne. Jest jedynym producentem suspensyjnego polichlorku winylu w Polsce oraz ósmym w Europie.

Polimer ten, wytwarzany we włocławskim zakładzie pod nazwą Polanvil, wykorzystywany jest m.in. w produkcji profili budowlanych, rur wodociągowych i kanalizacyjnych oraz izolacji i osłon kabli elektrycznych, a także w produkcji sprzętu medycznego.